+ search

Psychologie en Geestelijke Gezondheid

Degree type
MSc
Language of education
Dutch
Duration
12 months
Tuition fee EU/EEA
Please enquire
Tuition fee Non EU/EEA
Please enquire
Education type
Fulltime
Start of program
Please enquire
Application deadline
Please enquire
Accreditations
Netherlands Government
Type of institution
Research University
City
Tilburg

Program description

De Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid leidt op tot beroepsuitoefening in de geestelijke gezondheidszorg en vormt het voortraject voor de diverse RINO-vervolgopleidingen (tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en forensisch psycholoog).

Binnen de master kunnen studenten kiezen voor Klinische Psychologie (volwassenen), Kinder- en Jeugdpsychologie (kinderen en jeugdigen) of Forensische Psychologie (jeugdigen en volwassenen). Het masterjaar Psychologie en Geestelijke Gezondsheid staat te boek als zeer dynamisch, leerzaam en interessant.

De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de jeugdhulpverlening. Binnen een grote GGZ-instelling worden tegenwoordig diverse vormen van vraaggerichte zorg (klinisch, deeltijd en ambulant) voor verschillende leeftijdsgroepen (kinderen en jeugd, volwassenen, ouderen) georganiseerd. De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn voor het werk van een basispsycholoog binnen de genoemde domeinen en levert de kwalificatie voor de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot Klinisch Psycholoog).

De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de track Kinder- en Jeugdpsychologie of voor de track Forensische Psychologie. Specifiek wordt binnen de track Klinische Psychologie kennisverdieping geboden op het gebied van determinanten (zoals hechtingsprocessen en emotieregulatie) en gevolgen van psychopathologie en (on)welbevinden bij volwassenen. Binnen de track Kinder- en Jeugdpsychologie betreft de verdieping in deze master kennis van belangrijke problemen in de (vroeg)kinderlijke ontwikkeling en aspecten van de jeugdzorg. Met name 'Infant Mental Health' is een relatief nieuw kennisdomein, gericht op baby's en peuters en hun ouders. In de track Forensische Psychologie wordt vanuit verschillende theoretische en klinische invalshoeken ingegaan op oorzaken van delinquent gedrag, psychopathologie, diagnosestelling, behandelmethodieken, risicotaxatie en risicomanagement.

Tijdens het masterjaar voeren de studenten zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld onder de doelgroep van de stageinstelling, volgen vier inhoudelijke vakken, een masterpracticum, een eventueel keuzevak, en lopen stage in een instelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zoals een GGZ, een Jeugdzorginstelling of een Forensisch Psychiatrisch Centrum.

Admission requirements

Please enquire

More information about Master Admission

Facebook

Share your thoughts on
studying abroad.

Join the study in the Netherlands facebook community!

Facebook

Share your thoughts on
studying abroad.

Join the study in the Netherlands facebook community!

We use non-commercial cookies only. More information. Close this message.×