+ search

Organisatiewetenschappen

Degree type
BSc
Language of education
Dutch
Duration
36 months
Tuition fee EU/EEA
Please enquire
Tuition fee Non EU/EEA
Please enquire
Education type
Fulltime
Start of program
Please enquire
Application deadline
Please enquire
Accreditations
Netherlands Government
Type of institution
Research University
City
Tilburg

Program description

In de studie Organisatiewetenschappen (OW) staan relaties binnen en tussenorganisaties centraal. Deze worden bestudeerd vanuit een sociaal-wetenschappelijke optiek.

Dat betekent dat Organisaties en netwerkrelaties vooral worden gezien als samenwerkingsverbanden tussen mensen. OW'ers hebben verstand van menselijk gedrag en van samenwerking tussen mensen en organisaties. Hoe kan samenwerking gestalte krijgen, welke afspraken moeten daarbij worden gemaakt en hoe kan de samenwerking worden verbeterd en in stand gehouden worden, ook als er zich allerlei ontwikkelingen in de omgeving voordoen? Daarvoor is met name kennis nodig van de organisatiesociologie en de organisatiepsychologie. Dit zijn de hoofdbestanddelen van de opleiding.

Organisatiewetenschappen bestudeert bedrijven en organisaties in de publieke en non-profitsector vanuit een relationeel perspectief. We kijken naar (samenwerkings)relaties binnen organisaties, tussen organisaties en naar de verhouding van organisaties met hun maatschappelijke omgeving. De menselijke factor is in onze kenniseconomie cruciaal. Bij organisatiewetenschappen staat deze 'human side of business' centraal. Organisatiesociologie en organisatiepsychologie vormen dan ook de pijlers van de opleiding.

Onze samenleving is een netwerk van organisaties geworden. Geen enkele organisatie kan geheel zelfstandig voortbestaan. Er moet worden overlegd met leveranciers, de overheid, de Moederorganisatie en soms ook met de concurrentie. Daarnaast moet meer dan ooit rekening worden gehouden met de wensen van de consument en van maatschappelijke organisaties en burgers. Die willen niet alleen kwaliteit voor een lage prijs, maar eisen ook nog eens dat er een verantwoord milieubeleid wordt gevoerd, dat op een goede manier met het personeel wordt omgegaan en dat het bedrijf geen overlast bezorgt voor omwonenden. In die contacten van bedrijven met allerlei andere organisaties en groeperingen, gaat het steeds om het afstemmen van belangen en acties op elkaar.

Ook binnen organisaties is de onderlinge afhankelijkheid enorm groot. Individuen kunnen nog zo hard werken, 'meters maken' doe je door samen te werken, kennis en ideeën uit te wisselen.

Admission requirements

Language requirements

IELTS overall band: 6.5, IELTS listening: 6, IELTS reading: 6, IELTS writing: 6, IELTS speaking: 6, TOEFL paper based: 577, TOEFL computer based: 233, TOEFL internet based: 90

More information about Bachelor Admission

Facebook

Share your thoughts on
studying abroad.

Join the study in the Netherlands facebook community!

Facebook

Share your thoughts on
studying abroad.

Join the study in the Netherlands facebook community!

We use non-commercial cookies only. More information. Close this message.×